Huceste Giz

Huceste Giz

Professor

catalgil@itu.edu.tr  2853279

Research


Polimerizasyon ve kopolimerizasyon kinetiği Polimerlerde Ultrases uygulamaları Çözünürleştirme ve antioksidan maddelerin mikro ve nano kürelerle sarılması Kontrollü ilaç salım sistemleri

Awards & Assignments


  • 1988-1989 Sussex Üniversitesinde misafir araştırmacı.
  • 1999-2000 Tulane Üniversitesinde misafir araştırmacı.
  • 2001 Tulane Üniversitesinde misafir araştırmacı.

Contact WebMaster Library İTÜ