GÜNCEL DUYURULAR

06.02.2018

Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Niyazi Bıçak'ı Kaybettik

Türkiye'de engin kimya bilgisiyle tanınan, 1976- 2016 yıllarında bölümümüzde öğretim üyeliği yapan değerli hocamız Prof. Dr. Niyazi Bıçak 28 Ocak 2018 tarihinde vefat etmiştir.

Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, yakınları ve ailesine baş sağlığı dileriz.

Prof. Dr. Niyazi BIÇAK (10 Şubat 1949- 28 Ocak 2018)

10 Şubat 1949 tarihinde Aydın’ın Bozdoğan İlçesi Çamlıdere Köyü’nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çamlıdere, Bozdoğan ve Nazilli’de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden 1970 yılında mezun oldu. Ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü’nü (1973) ve İstanbul Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği’ni (1976) tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Teorik ve Koordinasyon Kimyası üzerine doktorasını yaptı (1980). Anorganik Kimya Anabilim dalında yardımcı doçent ünvanını 1983, doçent ünvanını ise 1987 yılında aldı. 1990-2016 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fiziksel Kimya Profesörü olarak görevine devam etti. Emekli olduktan sonra Denge Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş.’ de danışmanlık yaptı.

Doçentliği ve profesörlüğü esnasında (1987-2004 yılları arasında farklı zamanlarda) Strathclyde Üniversitesi’nde (Glasgow, İskoçya), Pisa Üniversitesi’nde (İtalya) ve Instituto per la Chimica e Tecnologia dei Materiali Polimerici’de (İtalya) araştırmalarını sürdürdü.

Aşağıdaki araştırma alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş.

Bor seçici polimerler, polimer modifikasyonu, suyun ağır metallerden arıtımı, polimerik jeller, süperabsorban hidrojeller, şelat yapıcı fonksiyonel polimer sentezi, süspansiyon ve emülsiyon polimerleşmesi, amfifilik blok kopolimer sentezi ve nanotanecik stabilizasyonu, yüzeyi polimer kaplı manyetik nanotanecik eldesi, iyonik likitler, radikalik polimerizasyon başlatıcılarının sentezi, RAFT ajanlarının sentezi, bor esterlerinin üzerinden organik sentezler kataliz taşıyıcı yeni ligand sentezleri, pigment ve metal nanotaneciklerinin sentezinde yeni yöntemler, sudan ışık etkisi ile hidrojen üretiminde kullanılmak üzere kadmiyum sülfür (CdS) nanotanecik katalizlerinin elde edilmesi, fotolüminesans pigment dispersiyonlarının hazırlanması ve boya sentezi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden başlayarak Türkiye’de ve dünyada, çalıştığı araştırma alanlarında engin kimya bilgisiyle önemli buluşlar ortaya koymuştur.

SCI’li dergilerde yayınlanmış 145 makalesine 1690 atıf almıştır ve böylece 28 'H-İndeksi' (bilim insanlarının üretkenliğini ve o üretkenliğin niteliğini ölçen sayı) değeri ile Türkiye'nin en önde gelen kimya bilim insanları arasındadır.

Fizik ve Kimya ana bilim dalları (Nükleer Kimya, Fiziksel Kimya, Polimer Kimyası, Anorganik Kimya) dışındaki ilgi alanları tarih, şiir ve Türk Edebiyatıdır.

Ekler        :

Kimya Bölüm Başkanlığı

Paylaş