KIM 101/101E

Sınav Yeri, Sonucu ve Yoklama Sorgula


Ders Kitabı: Genel Kimya, R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C Bissonnette, Pearson Canada, Inc., 2017, Eleventh Ed.

Yardımcı Kitaplar: Tüm Genel Kimya Kitapları

Hafta Tarih KONULAR
1 7 - 8 Şubat Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı
2 14- 15 Şubat Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Tablo
3 21 - 22 Şubat Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler
4 28 Şubat - 1 Mart Sulu Çözeltilerde Tepkimeler
5 7 - 8 Mart Gazlar
10 Mart Ara Sınav I
6 14 - 15 Mart Termokimya
7 21 - 22 Mart Kimyasal Bağlar-I
26 - 30 Mart Dönem Arası Tatili
8 4 - 5 Nisan Kimyasal Bağlar-II
9 11 - 12 Nisan Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
10 18 - 19 Nisan Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
11 25 - 26 Nisan Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
28 Nisan Ara Sınav II
12 2 - 3 Mayıs Kimyasal Denge
13 9 - 10 Mayıs Asitler ve Bazlar
14 16 - 17 Mayıs İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji
Ara Sınav I

10 Mart 2018, Cumartesi 10:00-12:00

Konular: Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı, Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözeltilerde Tepkimeler, Gazlar

Değerlendirme: %25

Ara Sınav II

28 Nisan 2018, Cumartesi 10:00-12:00

Konular: Termokimya, Kimyasal Bağlar-I, Kimyasal Bağlar-II, Sıvılar Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler, Çözeltiler ve Özellikleri

Değerlendirme: %25

Final Sınavı

Tarih sis.itu.edu.tr adresinden açıklanacaktır

Konular: Tüm konular

Değerlendirme: %50

Notlar ve VF Koşulları

  • Her öğrenci kayıtlı olduğu sınıfta derse girmek zorundadır.
  • Yönetmeliğe göre %70 devam mecburiyeti vardır. Bu yüzden derslerde yoklama yapılacaktır. 5 devamsızlık yapan öğrenci VF alır.
  • Öğrencilerin finale girebilmeleri için iki ara sınav not ortalamasının 100 üzerinden en az 20 olması gerekmektedir. Aksi halde öğrencinin notu VF olarak değerlendirilecektir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz ve mazeret sınavına girebilmek için öğrenciler bağlı oldukları fakülteye başvuru yapacaktır. Fakülteden aldıkları resmi yazıyı KIM 101/101E koordinatörüne iletmeleri gerekmektedir.
  • Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması isimli konu Kimya Bölümü Web sitesinde PDF dosyası olarak mevcuttur.