KIM 101/101E

Sınav Yeri, Sonucu ve Yoklama Sorgula


Ders Kitabı: Genel Kimya, R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C Bissonnette, Pearson Canada, Inc., 2017, Eleventh Ed.

Yardımcı Kitaplar: Tüm Genel Kimya Kitapları

Hafta Tarih KONULAR
1 4 - 8 Şubat Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı, Atomun Elektronik Yapısı
2 11 - 15 Şubat Periyodik Tablo, Kimyasal Bileşikler
3 18 - 22 Şubat Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözeltilerde Tepkimeler
4 25 Şubat - 1 Mart Gazlar
5 4 - 8 Mart Termokimya
9 Mart Ara Sınav I
6 11 - 15 Mart Kimyasal Bağlar-I
7 18 - 22 Mart Kimyasal Bağlar-II
8 1 - 5 Nisan Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
9 8 - 12 Nisan Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
10 15 - 19 Nisan Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
11 22 - 26 Nisan Kimyasal Denge
27 Nisan Ara Sınav II
12 29 Nisan - 3 Mayıs Asitler ve Bazlar
13 6 - 10 Mayıs İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji
14 13 - 17 Mayıs İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji
Ara Sınav I

9 Mart 2019 Cumartesi, 10:00 - 12:00

Konular: Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı, Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözeltilerde Tepkimeler, Gazlar

Değerlendirme: %25

Ara Sınav II

27 Nisan 2019 Cumartesi, 10:00 - 12:00

Konular: Termokimya, Kimyasal Bağlar-I, Kimyasal Bağlar-II, Sıvılar Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler, Çözeltiler ve Özellikleri

Değerlendirme: %25

Final Sınavı

Tarih sis.itu.edu.tr adresinden açıklanacaktır

Konular: Tüm konular

Değerlendirme: %50

Notlar ve VF Koşulları

  • Her öğrenci kayıtlı olduğu sınıfta derse girmek zorundadır.
  • Yönetmeliğe göre %70 devam mecburiyeti vardır. Bu yüzden derslerde yoklama yapılacaktır. 5 devamsızlık yapan öğrenci VF alır.
  • Öğrencilerin finale girebilmeleri için iki ara sınav not ortalamasının 100 üzerinden en az 25 olması gerekmektedir. Aksi halde öğrencinin notu VF olarak değerlendirilecektir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz ve mazeret sınavına girebilmek için öğrenciler bağlı oldukları fakülteye başvuru yapacaktır. Fakülteden aldıkları resmi yazıyı KIM 101/101E koordinatörüne iletmeleri gerekmektedir.
  • Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması isimli konu Kimya Bölümü Web sitesinde PDF dosyası olarak mevcuttur.