KIM 101/101E

Duyurular

2 Kasım  KIM 101-101E 1. ARASINAV MAZERET SINAVI HK.  Devamı


Sınav Yeri, Sonucu ve Yoklama Sorgula


Ders Kitabı: Genel Kimya, R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C Bissonnette, Pearson Canada, Inc., 2015, 10. Baskı

Yardımcı Kitaplar: Tüm Genel Kimya Kitapları

Hafta Tarih KONULAR
1 17-21 Eylül Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı, Atomun Elektronik Yapısı
2 24-28 Eylül Periyodik Tablo, Kimyasal Bileşikler
3 1-5 Ekim Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözeltilerde Tepkimeler
4 8-12 Ekim Gazlar
5 15-19 Ekim Termokimya
20 Ekim Ara Sınav I
6 22-26 Ekim Kimyasal Bağlar-I
7 29 Ekim - 2 Kasım Kimyasal Bağlar-II
8 12-16 Kasım Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
9 19-23 Kasım Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
10 26-30 Kasım Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
11 3-7 Aralık Kimyasal Denge
8 Aralık Ara Sınav II
12 10-14 Aralık Asitler ve Bazlar
13 17-21Aralık İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji
14 24-28Aralık İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji
Ara Sınav I

20 Ekim 2018, Cumartesi, 10:00 - 12:00

Konular: Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı, Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözeltilerde Tepkimeler, Gazlar

Değerlendirme: %25

Ara Sınav II

8 Aralık 2018, Cumartesi, 10:00 - 12:00

Konular: Termokimya, Kimyasal Bağlar-I, Kimyasal Bağlar-II, Sıvılar Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler, Çözeltiler ve Özellikleri

Değerlendirme: %25

Final Sınavı

Tarih sis.itu.edu.tr adresinden açıklanacaktır

Konular: Tüm konular

Değerlendirme: %50

Notlar ve VF Koşulları

  • Her öğrenci kayıtlı olduğu sınıfta derse girmek zorundadır.
  • Yönetmeliğe göre %70 devam mecburiyeti vardır. Bu yüzden derslerde yoklama yapılacaktır. 5 devamsızlık yapan öğrenci VF alır.
  • Öğrencilerin finale girebilmeleri için iki ara sınav not ortalamasının 100 üzerinden en az 20 olması gerekmektedir. Aksi halde öğrencinin notu VF olarak değerlendirilecektir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz ve mazeret sınavına girebilmek için öğrenciler bağlı oldukları fakülteye başvuru yapacaktır. Fakülteden aldıkları resmi yazıyı KIM 101/101E koordinatörüne iletmeleri gerekmektedir.
  • Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması isimli konu Kimya Bölümü Web sitesinde PDF dosyası olarak mevcuttur.