Enstrumantal Analitik Yöntemler Lab. |  Analitik Kimya ve Enstrumantal Analiz Lab. |  Analitik Kimya Laboratuvarı

ENS. ANALİTİK YÖNTEMLER LAB. (KIM 222)

Deneyler

 1. HPLC
 2. UV ve Refraktometri
 3. Floresans  Spektroskopisi ve Türbidimetri
 4. Jel Elektroforez, İnce Tabaka Kromatografisi
 5. Elektroliz ve D. Potansiyometri
 6. Potansiyometrik Titrasyonlar
 7. Kondüktometri
 8. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
 9. Alev Emisyon Spektroskopisi
 10. Gaz Kromatografisi

Açıklamalar

 • Değerlendirme: % 10 Performans, % 25 raporlar, % 15 kısa sınavlar, %10 vize, % 40 final
 • Laboratuvara önlük, gözlük, deney föyü ve eldivenle gelmek mecburidir.
 • Deneylere %80 devam zorunluluğu vardır.
 • Her hafta gireceğiniz deney ile ilgili kısa sınav yapılacaktır.
 • Ön rapor deneye alınma koşuludur. Ön raporda o haftaki kimyasallara ait güvenlik bilgileri ve deneyin akım şeması yer alacaktır.

ANALİTİK KİMYA VE ENS. ANALİZ LAB. (KIM 206L)

Deneyler

 1. Kalitatif Analiz
 2. Gravimetri
 3. Asidimetri
 4. Alkalimetri
 5. Manganometri
 6. İyodometri
 7. Kompleksometri
 8. UV
 9. Alev Emisyon Spektroskopisi
 10. Potansiyometrik Titrasyonlar

Laboratuarda Uygulanacak Kurallar

 • Değerlendirme: Kısa sınavlar %25, raporlar %25, performans %10, final %40
 • Laboratuvara önlük, gözlük, deney föyü ve eldivenle gelmek mecburidir.
 • Deneylere %80 devam zorunluluğu vardır.
 • Her hafta gireceğiniz deney ile ilgili kısa sınav yapılacaktır.
 • Ön rapor deneye alınma koşuludur. Ön raporda o haftaki kimyasallara ait güvenlik bilgileri yer alacaktır.
 • Her deneyden sonra gruplar deney yaptıkları tezgahları temizlemekle yükümlüdürler.

ANALİTİK KİMYA LAB. (KIM 221)

Deneyler

 1. Kalitatif Analiz I
 2. Kalitatif Analiz II
 3. Gravimetri I
 4. Gravimetri II
 5. Arjantimetri ve Pipet Kalibrasyonu
 6. Asidimetri
 7. Alkalimetri
 8. Manganometri
 9. İyodimetri
 10. Kompleksometri
 11. Uygulama Deneyleri
 12. Vize

Laboratuarda Uygulanacak Kurallar

 • Değerlendirme: Vize:%30, kısa sınavlar %20, raporlar %30, performans %10, uygulama %10
 • Laboratuvara önlük, gözlük, deney föyü ve eldivenle gelmek mecburidir.
 • Her deney öncesinde yapacağınız deney ve bir önceki haftanın deneyi ile ilgili olmak üzere kısa sınav yapılacaktır.
 • Ön rapor deneye alınma koşuludur. Ön raporda o haftaki kimyasallara ait güvenlik bilgileri ve deneyin akım şeması yer alacaktır.
 • Deneylerin telafisi yoktur ve 3 hafta deneye girmeyenler devamsızlıktan kalmış sayılacaktır.
 • Ortak kullanım alanlarındaki ve çeker ocakların içindeki malzemelerin düzeni ve temizliğinden her hafta bir grup sorumlu olacaktır. Ayrıca her grup çalıştığı tezgâhın temizliğinden sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen grupların o haftaki deney performansları iptal edilecektir.
 • Dönem içinde kırılan cam malzemelerin, iki hafta içerisinde temin edilmesi gerekmektedir. Cam malzemeleri yerine koymayan öğrenciler deneye alınmayacaktır.
 • Uygulama deneyleri ile ilgili not, ilerleyen haftalarda verilecektir.