ELEKTROCHEMISTRY LAB. (KIM 332E)

Experiments

 1. Determination of Dissociation Constants of Weak Acids and Solubility Product of Slightly Soluble Salts
 2. Determination of Solubility Product of Slightly Soluble Salts by Conductometric Method
 3. Electrolysis
 4. The Concentration Cell
 5. Potentiometric and Conductometric Titration
 6. Electrochromism
 7. Corrosion Experiment
 8. Voltammetric Techniques and Electrochemical Impedance Spectroscopy
 9. Potensiostatic Techniques
 10. Determination Thermodynamic Functions From Electromotor Force Measurements of Galvanic Cells
 11. Diffusion Coefficient of Ferrocene
 12. Zinc Coating in Cyanide Free Alkali Bath (Hule Cell) 
 13. Surface Morphology by Atomic Force Microscope

Açıklamalar

 • Bir önceki yıl elektrokimya alan ve laba girmiş olanlar bu yıl tekrar deneylere girmeyecekler, sadece laboratuvarın final sınavına gireceklerdir. Bu öğrenciler için deney notu olarak geçen yıl almış oldukları deney notlarının ortalaması alınacaktır. Final sınavı içinse bu yıl girdikleri laboratuvar final sınavının notu geçerli olacaktır. Bu öğrencilerin isimlerini Araş.Gör Bilge Kılıç'a bildirmeleri gerekmektedir.
 • Evaluation: Final (%40), Laboratory performance + Quizzes ( %30), Lab Reports ( %30)