Duyurular

31 Mart  Hatırlatma-Fiziksel Kimya 2 LAB Vize   Devamı


PHYSICAL CHEMISTRY I LAB. (KIM 321E)

Experiments

 1. Calculation of Vaporization Enthalpy of a Pure Liquid
 2. Molar Volume and Partial Molar Volume
 3. Colligative Properties (Molecular weight determination by cryoscopy method)
 4. Colligative Properties (Determination of the dissociation degree and the dissociation constant)
 5. Distribution and Partition
 6. Application of the Gibbs Phase Rule to Binary Systems
 7. Phase Diagram for a Three-Component System
 8. Measurement o Surface Tension
 9. Determination of Heat of Solution with Solubility Method
 10. Viscosity of a Polymer Solution

Açıklamalar

 • Deneylere %100 devam zorunluluğu vardır (10 deneye girmek zorunludur). Rapor getirilmesi halinde telafi yapılacaktır.
 • Deney öncesi ve ertesi hafta olmak üzere bir deneyden iki adet quiz yapılmaktadır. Deney raporları deneyin yapılışından itibaren iki hafta içerisinde teslim edilmelidir.
 • Not değerlendirmesi: Laboratuar Çalışması ( %30: Quiz (%10), Deneysel Çalışma (%10), Rapor (%10)), Ara Sınav ( %30), Dönem Sonu Sınavı ( %40)

FİZİKSEL KİMYA II LAB. (KIM 322E)

Deneyler

 1. Determination of chemical formula Job’s method
 2. Kinetics study of acrylamide polymerization by viscosity
 3. Determination of hydrolysis constant for butyl acetate hydrolysis
 4. Kinetics of an iodine clock reaction
 5. Autocatalytic reaction between KMnO4 and oxalic acid
 6. The determination of thermodynamic potentials (ΔG, ΔH, and ΔS) from thermometric titration
 7. Activation energy of bromide / bromate reaction
 8. Investigation of monomolecular reaction: hydrolysis of sucrose
 9. Adsorption
 10. Actinometry

Açıklamalar

 • Deneylere % 90 devam zorunluluğu vardır. 10 deneyden 9'una girilmesi zorunludur.
 • Dönem sonunda imza sayfası minimum 9 deneye ait ilgili imzalar tam olacak şekilde teslim edilecektir.
 • Deney bitiminde bir adet quiz yapılacaktır.
 • Deney raporları deneyin yapılışından itibaren iki hafta içerisinde teslim edilmelidir.
 • Not değerlendirmesi: Laboratuar Çalışması ( %30), Ara Sınav ( %30), Dönem Sonu Sınavı ( %40)