KIM 101EL |  KIM 111EL & KIM 112EL

KIM 101EL GENERAL CHEMISTRY LAB.

Experiments

 1. Quantitative Preparation of KCl
 2. Hydrates
 3. Determination of Sodium Hypochlorite Levels in Bleach
 4. VSEPR Theory
 5. Synthesis of Soap
 6. Determination and Removal of Hardness of Water
 7. Determination of Acetic Acid in Vinegar
 8. Thermochemistry: Determination of the Heat of Reaction
KIM 101EL Lab. Booklet can be obtained from Çantaylar Fotokopi.

Experiment Check List

Every student must have this document so that the assistants sign the experiment check list.

 Click to download experiment check list

Lab. Schedules

Monday Sessions Tuesday Sessions Wednesday Sessions Thursday Sessions Friday Sessions Activity
25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep Introductory Sessions
2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 6 Oct Lab Safety Quiz
9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct Experiment  Week 1
16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct Experiment  Week 2
23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct Experiment  Week 3
Semester Break
6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov Experiment  Week 4
13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov Experiment  Week 5
20 Nov 21 Nov 22 Nov 23 Nov 24 Nov Experiment  Week 6
27 Nov 28 Nov 29 Nov 30 Nov 1 Dec Experiment  Week 7
4 Dec 5 Dec 6 Dec 7 Dec 8 Dec Experiment  Week 8
11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Dec 15 Dec Make Up Sessions

KIM 101EL Experiment Grades & Schedules

KIM 111EL & KIM 112EL GENERAL CHEMISTRY LABs

KIM 111EL Experiments

 1. Mesaruments and Density
 2. Identification of Common Chemicals
 3. Le Chatelier’s Principle in Iron-Thiocyanate Equilibrium
 4. Determination of Hydration water in a Compound
 5. Covalent Bonding and Vsepr Theory
 6. Determination of the Reaction Stoichiometry
 7. A Kinetic Study of Iodine Clock Reaction
 8. Determination and Removal of Hardness of Water
 9. Determination of pH with Colorimetric Method
 10. Determination of Acetic Acid Content of Vinegar:An Acid-Base Titration

KIM 112EL Experiments

 1. Acids, bases, and their salts
 2. Preparing buffers and buffer capacity
 3. Determınation of a solubility product constant
 4. Synthesis and features of soap
 5. Analysis of the cations ın the group I or the “chloride group” (Ag+, Pb+2, Hg22+)
 6. Group II: the hydrogen sulfide group
 7. Group III: the ammonium sulfide group
 8. Group IV cations
 9. The identification reactions of common anions and their salts
 10. Preparatıon of [Co(NH3)5ONO]Cl2 – linkage isomerism

Değerlendirme

Safety Quiz 55% + (Report 40 % + Quiz 40% + Experimental 20 %)%5 + Final 40%

Açıklamalar

İlk hafta yapılacak deney numarası, grup numarası ile aynıdır. Takip eden hafta da, bir sonraki deney yapılacaktır.(Ör, ilk hafta 3. Deney ile başlayanlar, gelecek hafta 4. Deneyi yapacaklardır.) Grup numara listeleri Laboratuar kapılarında da asılıdır. Laboratuara gelirken önlük kesinlikle getirilmelidir. Laboratuar öncesi deneylerle ilgili ön bilgiler ve hazırlıklar yapılarak gelinecek, aksi takdirde deneye katılmasına izin verilmeyecektir. Bunlardan herhangi birini getirmeyen öğrenci kesinlikle laboratuara alınmayacaktır.