KIM 101EL |  KIM 111EL & KIM 112EL

KIM 101EL GENERAL CHEMISTRY LAB.

Experiments

 1. Quantitative Preparation of KCl
 2. Hydrates
 3. Determination of Sodium Hypochlorite Levels in Bleach
 4. VSEPR Theory
 5. Synthesis of Soap
 6. Determination and Removal of Hardness of Water
 7. Determination of Acetic Acid in Vinegar
 8. Thermochemistry: Determination of the Heat of Reaction
KIM 101EL Lab. Booklet can be obtained from Çantaylar Fotokopi.

Experiment Check List

Every student must have this document so that the assistants sign the experiment check list.

 Click to download experiment check list

Lab. Schedules

Monday Sessions Tuesday Sessions  
19 Feb 20 Feb Introductory Sessions
26 Feb 27 Feb Lab Safety Quiz
5 March 6 March Experiment  Week 1
12 March 13 March Experiment  Week 2
19 March 20 March Experiment  Week 3
Semester Break
2 April 3 April Experiment  Week 4
9 April 10 April Experiment  Week 5
16 April 17 April Experiment  Week 6
No class 24 April Experiment  Week 7 for Tuesday Sessions
30 April No Class Experiment  Week 7 for Monday Sessions
7-May 8-May Experiment  Week 8
14-May 15-May Make Up Sessions

KIM 101EL Experiment Grades & Schedules

KIM 111EL & KIM 112EL GENERAL CHEMISTRY LABs

KIM 111EL Experiments

 1. Mesaruments and Density
 2. Identification of Common Chemicals
 3. Le Chatelier’s Principle in Iron-Thiocyanate Equilibrium
 4. Determination of Hydration water in a Compound
 5. Covalent Bonding and Vsepr Theory
 6. Determination of the Reaction Stoichiometry
 7. A Kinetic Study of Iodine Clock Reaction
 8. Determination and Removal of Hardness of Water
 9. Determination of pH with Colorimetric Method
 10. Determination of Acetic Acid Content of Vinegar:An Acid-Base Titration

KIM 112EL Experiments

 1. Acids, bases, and their salts
 2. Preparing buffers and buffer capacity
 3. Determınation of a solubility product constant
 4. Synthesis and features of soap
 5. Analysis of the cations ın the group I or the “chloride group” (Ag+, Pb+2, Hg22+)
 6. Group II: the hydrogen sulfide group
 7. Group III: the ammonium sulfide group
 8. Group IV cations
 9. The identification reactions of common anions and their salts
 10. Preparatıon of [Co(NH3)5ONO]Cl2 – linkage isomerism

Değerlendirme

Safety Quiz 55% + (Report 40 % + Quiz 40% + Experimental 20 %)%5 + Final 40%

Açıklamalar

İlk hafta yapılacak deney numarası, grup numarası ile aynıdır. Takip eden hafta da, bir sonraki deney yapılacaktır.(Ör, ilk hafta 3. Deney ile başlayanlar, gelecek hafta 4. Deneyi yapacaklardır.) Grup numara listeleri Laboratuar kapılarında da asılıdır. Laboratuara gelirken önlük kesinlikle getirilmelidir. Laboratuar öncesi deneylerle ilgili ön bilgiler ve hazırlıklar yapılarak gelinecek, aksi takdirde deneye katılmasına izin verilmeyecektir. Bunlardan herhangi birini getirmeyen öğrenci kesinlikle laboratuara alınmayacaktır.