Duyurular

11 Eylül  KIM 101EL General Chemistry Lab.  Devamı


Güvenlik Dokümanları

Güvenlik Ekipleri

Yangın ve Kurtarma

Dilek Özyurt ozyurtd@itu.edu.tr
Necla Bektaş bektasn@itu.edu.tr
Mert Sevim sevim@itu.edu.tr
   

İlk Yardım ve Sağlık

Özlem Kale ozlemcaki@yahoo.com
Erdem Yavuz yavuzerd@itu.edu.tr
Sevgi Güney kartal@itu.edu.tr
Seden Beyhan beyhanse@itu.edu.tr

Emniyet ve Ulaşım

Füsun Kışkan gungorfus@itu.edu.tr
Hande Karaoğlu pekbelgin@itu.edu.tr

Öğrenci Teslim

Nejla Çini cinin@itu.edu.tr
İbrahim Özçeşmeci ozcesmecii@itu.edu.tr

Bilgi ve Planlama

Barbaros Akkurt akkurtb@itu.edu.tr
Cüneyt Ünlü unlucu@itu.edu.tr

Lojistik ve Bakım

Fatih Şimşit kimyab@itu.edu.tr
Işıl Berker berker@itu.edu.tr

Atık Yönetimi

 1. Laboratuardaki kimyasal atıklar karışık kimyasal sıvı, katı (tuzlar, kolon kromatografi sonrası silica veya alumina atıklar v.b.) ve cam atıklar olmak üzere ayrılmalıdır.
 2. Her laboratuarda sıvı, katı, cam ve diğer atıklar için uygun toplama kabı bulundurulması zorunludur.
  • Sıvı ve katı atıklar ayrı ayrı 30 lt'lik (dolu ağırlığı 30 Kg geçmeyecek şekilde kapaklı çember kilitli sızdırmaz plastik fıçılarda laboratuvar alanında toplanacak ve genel atık deposunda depolanacaktır. Fıçılara özel basılmış atık etiket yapıştırılacak Etiketlerdeki boş alanlara ilgili bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Etikette adres bölümüne laboratuvar numarası yazılacaktır. Atık Kodu 160506 Karışık laboratuvar kimyasalları.
  • Cam atıklar karton kutuda depolanacaktır.
  • Diğer atıklar evsel atık dışında laboratuvar eldiveni, kimyasal bulaşmış kağıt havlu vs. 30 lt'lik atık fıçılarında toplanacaktır. Atık kodu 150202 kontamine atıklar.
 3. Kimyasal şişeleri (cam ve plastik kesinlikle ayrı) boş olarak 30lt fıçı içerisinde depolanacaktır. Atık Kodu 150110 kontamine olmuş boş cam ve plastik atıklar. Şişe, ufak ambalaj içerisinde atık kabul edilmeyecektir.
 4. Korozif atıklar asit, baz vb seyreltilerek karışık kimyasal sıvı atık fıçısında toplanacaktır.
 5. Oksitleyici, indirgeyici ve pyroforik maddeler gerekli uygun işlemlerden geçirildikten sonra atık fıçılarında toplanacaktır.
 6. 30 lt'lik atık bidonlarda %90 doluluk oranı aşılmayacaktır. Genel atık deposuna teslim öncesi kapakları sıkıca kapatılacak çember kilitle kilitlenecek ve sızdırmazlık sağlanacaktır.
 7. Gelip geçilen ve doğrudan güneş alan yerlerde atık depolaması yapılmayacaktır.
 8. Öğrenci laboratuvarları atık kontrolünden (boş fıçı temini, etiketleme, kimya bölümü atık deposuna taşınmasından) teknisyenler sorumludur. Araştırma laboratuvarları atık yönetimi yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak sorumlu öğretim üyesinin laboratuvar çalışanları arasından belirleyeceği kişi/kişiler ile gerçekleştirilecektir.
 9. Genel atık deposuna teslim bölüm teknisyenlerinden alınacak randevu ile gerçekleştirilecek ve getirilen atık miktarı teknisyen tarafından kayda alınacaktır.
 10. Uygun olmayan ambalajlardaki atıklar teslim alınmayacağı gibi kimya bölümü bloklarında hiçbir şekilde atık depolaması yapılmayacaktır.
 11. Kullanılmış piller koridor başında bulunan fıçılarda toplanacaktır.
 12. Hurda bilgisayar, her türlü elektronik devre/aygıt İTÜ atık yönetimi kuralları çerçevesinde Fen Edebiyat Fakültesinin belirleyeceği yöntem ve depolama alanı kullanılarak atılacaktır.
 13. Ambalaj atıkları Fen Edebiyat Fakültesinin belirleyeceği yöntem ve depolama alanı kullanılarak atılacaktır.
 14. Radyoaktif veya patlayıcı maddelerin kullanılması söz konusu olduğunda bölüm başkanlığını bilgilendirmek zorunludur.

Bölüm Kimyasal Depo Kullanımı

 1. Depo Salı ve Cuma günleri bir teknik elemanın gözetiminde 10.00-12.00 saatleri arası kullanılacaktır (görev tarihleri ekli listede belirtilmiştir).
 2. Deponun anahtarı sadece Bölüm teknik elemanlarında olacaktır. Depo anahtarı kesinlikle araştırma grup üyelerine verilmeyecektir.
 3. Depodan çıkan ve yeni giren kimyasallar Bölüm teknik elemanları tarafından kayıt altına alınacaktır (Araştırma gruplarına ait çözücü varilleri hariç).
 4. Öğrenci laboratuvarlarının atıklarının oluşturulması ve depoya taşınmasından Bölüm teknik elemanları sorunludur.
 5. Araştırma laboratuvarlarındaki atıkların depoya nakli, araştırma grup üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Atıklar, karışık kimyasal atık (sıvı veya katı) olarak yeni alınan kelepçeli 30 Lt'lik varillerde ve bilgileri doldurulmuş atık etiketi yapıştırılmış şekilde olmalıdır (örnek etiketteki gibi). Etiket bilgileri örnekteki gibi eksiksiz doldurulmalıdır. Eksik bilgi içeren etiketli atıklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 6. Araştırma gruplarının atıklarının kabulü, gönderilen tabloda belirtilen günlerde deponun Bölüm teknik elemanları tarafından açılması ile gerçekleştirilecektir. Atık miktarı, cinsi (katı-sıvı) ve Laboratuvar numarası ile depoya geliş tarihi, deponun atık kayıt defterine Bölüm teknik elemanları tarafından işlenecektir.
 7. Depodaki çözücü varillerinden çözücü alımları, tabloda belirtilen günlerde yapılacaktır. Deponun açılması ve kapatılması sadece Bölüm teknik elemanları tarafından gerçekleştirilecektir.
 8. Depo, atık kabulü, çözücü varili depolanması ve çözücü alımı dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

Örnek atık etiketi Depo sorumluları çizelgesi