Barış Kışkan

Eğitim

Doçent
Mayıs 2013
Y. Doçent
---
Doktora
İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Programı (Aralık 2009)
Y. Lisans
İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Programı (Haziran 2002)
Lisans
Uludağ Üniv. Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü (Haziran 2000)

Çalışma Konuları

1,3-benzoksazin kimyası ve polimerleri, nanoparçacık sentezleri, pirol, tiyofen esaslı iletken polimerler, mikro, mezo ve makoporöz polimerler.

Ödül ve Görevler

  • Max-Planck Fellowship (2010-2011)
  • FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü (2012)
  • BAGEP (Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Programı) Ödülü (2014)
  • ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü (2014)

YayınlarTüm yayınları

Main-chain benzoxazine precursor block copolymers

Zeynep Deliballi, Baris Kiskan, Yusuf Yagci

Polymer Chemistry 2018 ; 9 (2) : 178-183
An efficient, heterogeneous, reusable atom transfer radical polymerization catalyst

Omer Suat Taskin, Baris Kiskan, Yusuf Yagci

Polymer International 2018 ; 67 (1) : 55-60
Phenolic Naphthoxazines as Curing Promoters for Benzoxazines

Gizem Kaya, Baris Kiskan, Yusuf Yagci

Macromolecules 2018
Tailoring polyvinyl alcohol with triazinanes and formaldehyde

Fusun Seyma Gungor, Baris Kiskan

Reactive and Functional Polymers 2018 ; 124 : 115-120
Recycling and Self-Healing of Polybenzoxazines with Dynamic Sulfide Linkages

Mustafa Arslan, Baris Kiskan, Yusuf Yagci

Scientific Reports 2017 ; 7 (1)

Takip Edin