Barış Yücel

Eğitim

Doçent
İstanbul Teknik Üniversitesi-Kimya Bölümü-2015
Y. Doçent
İstanbul Teknik Üniversitesi-Kimya Bölümü-2007
Doktora
Georg-Agust-Universitat-Göttingen-Institüt für Organische und Biomolekulare Chemie -2005
Y. Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kimya Bölümü 2002
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kimya Bölümü 1999

Çalışma Konuları

Siklobütendion türevlerinin sentezi ve çeşitli halka sistemlerinin yapımı için kullanılması; kinon ve türevlerinin sentezi; Fischer tipi metal karben komplekslerinin sentezi ve organik sentezlerdeki uygulamaları; ferrosen ve türevleri; spirosiklik yapıların sentezi; domino ve sıralı kasket tepkimelerinin araştırılması; paladyum-katalizli kenetleşme tepkimeleri; siklopropan, siklobutan gibi gerilimli yapıların sentezi ve bunlardan yararlanarak biyolojik aktiviteye sahip moleküllerin sentezi

Ödül ve Görevler

  • Asistan (04-2002 / 11-2005) Georg-Agust-Universität Göttingen
  • AR-GE Uzmanı (08-2006 / 09-2006) Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş

Yayınlar

  • Zora, M.; Koyuncu, İ.; Yucel B. “Reaction of 4-methoxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclobutenone derivatives with 2-lithiopropene and α-lithio¬styrene: Synthesis of eight-membered ring carbocycles,” Tetrahedron Letters 2000, 41, 7111-7114.
  • Zora, M.; Yucel, B.; Peynircioğlu N. B. “Coupling of ferrocenyl chromium carbene complex with cyclobutenediones,” Journal of Organometallic Chemistry 2002, 656, 11-17.
  • Zora, M.; Yucel, B.; Açıkalın, S. “Synthesis of ferrocenyl quinones,” Tetrahedron Letters 2003, 44, 2237-2241.
  • de Meijere, A.; Schelper, M.; Knoke, M.; Yucel, B.; Sünnemann, H. W.; Scheurich, R. P.; Arve, L. \"Palladium-catalyzed Cross-coupling Reactions and Electrocyclizations – Efficient Combinations for New Cascade Reactions\" J. Organomet. Chem. 2003, 687, 249–255.
  • Yucel, B.; Arve, K.; de Meijere, A. \"A Two-Step Four-Component Queuing Cascade Involving a Heck Coupling, π-Allylpalladium Trapping and Diels-Alder Reaction\" Tetrahedron 2005, 61, 11355-11373.