Burcu Yeğiner

Eğitim

Doktora
İTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü-Kimya Bölümü
Y. Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü-Kimya Bölümü (2014)
Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü- Fen Edebiyat Fakültesi- Kimya Bölümü(İng) (2011)