Gülcemal Yıldız

Eğitim

Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmü (2003)
Y. Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmü (1997)
Doktora
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmü (1993)
Y. Lisans
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmü (1987)
Lisans
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmü (1983)

Çalışma Konuları

Modifiye elektrotların geliştirilmesi, Organik ve İnorganik maddelerin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi, Elektrokimyasal yöntemle antioksidan kapasitesi tayini, Voltametrik analiz

Yayınlar

Electrochemical characterization of luminol and its determination in real samples

Gulcemal Yildiz, Ugur Tasdoven, Necati Menek

Anal. Methods 2014 ; 6 (19) : 7809-7813
Voltammetric determination of nitrite in meat products using polyvinylimidazole modified carbon paste electrode

Gulcemal Yildiz, Nevin Oztekin, Ayca Orbay, Filiz Senkal

Food Chemistry 2014 ; 152 : 245-250
Differential Pulse Voltammetric Determination of Montelukast in Tablets and Human Plasma by Using Chitosan Modified Carbon Paste Electrode

Gülcemal Yıldız, Zeynep Aydoğmuş, Jean-Michel Kauffmann

Electroanalysis 2013 ; 25 (7) : 1796-1802