İsmail Yılmaz

Eğitim

Profesör
İ.T.Ü. Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü (2009)
Doçent
İ.T.Ü. Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü (2003)
Y. Doçent
İ.T.Ü. Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü (1999)
Doktora
İ.T.Ü. Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü (1996)
Y. Lisans
İ.T.Ü. Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü (1992)
Lisans
K.T.Ü. F.E.F Kimya Öğr. (1989)

Çalışma Konuları

Makrosiklik Bileşikler, Fonksiyonel Ftalosiyanin, Oksim Bileşikleri ve Elektokimyasal, Spektroelektrokimyasal Davranışları

Ödül ve Görevler

  • İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü (2010-2012)
  • İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü; Bölüm Başkan Yardımcısı (2003-2005)
  • Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı –(GEBİP) TÜBA, 2004
  • Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü - FABED (Fevzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu), 2007

Yayınlar

  • Yılmaz İ., Bekaroğlu Ö., “Synthesis and Characterization of Novel Phthalocyanines with four 16-Membered diazadithia Macrocycles” Chemische Berichte, 1996 129, 967-971.
  • Kandaz M., Yılmaz İ., Bekaroğlu Ö., “Synthesis and Characterization of Novel Symmetrical phtalocyanines Substituted with mono or bi-macrocyles” Polyhedron, 2000 19, 115-121.
  • Kadish KM., Nakanishi T., Gürek AG., Ahsen V., and Yılmaz İ., “Electrochemistry of a Double-Decker Lutetium(III) Phthalocyanine in Aqueous Media. The first Evidence for Five Reduction” Journal of Physical Chemistry B, 2001, 105, 9817-9821.
  • Yılmaz, İ.; Nakanishi, T.; Gürek, A.; Kadish, K.M., “Electrochemical and spectroscopic investigation of neutral, oxidized and reduced double-decker lutetium(III) phthalocyanines” Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2003, 7, 227-238.
  • Nakanishi, T.; Yılmaz, I.; Nakashima, N.; Kadish, K.M., “Thermodynamic Study of Ion-Pairing Effects Between Reduced Double-Decker Lutetium(III) Phthalocyanines and a Cationic Matrix” Journal of Physical Chemistry B, 2003,107,12789-12796.

Takip Edin