Makbule Koçak

Eğitim

Profesör
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (2000)
Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1994)
Y. Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1988)
Doktora
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1994)
Y. Lisans
KTÜ Temel BilimlerFakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü (1976)
Lisans
KTÜ Temel BilimlerFakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü (1976)

Çalışma Konuları

Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası, Makrosiklik Bileşikler Kimyası, Ftalosiyaninler, Oksimler

Yayınlar

  • S. Gürsoy, A. Cihan, M. Burkut Koçak, and Ö. Bekaroğlu* Synthesis and Complexation of A Novel Soluble vic-Dioxime Ligand Monatshefte für Chemie132, 813 2001
  • S. Gürsoy, Ali Cihan, M. Burkut Koçak, and Ö. Bekaroğlu* Synthesis of New Metal Free and Metallo-Phthalocyanines with Tertiary or Quaternized Aminoethyl Substitutuents Monatshefte für Chemie, 132, 813 2001
  • Makbule KOÇAK Double-Decker Lutetium(III) Dipthalocyanine with Eight Crown Ether substituents Journal of porphyrins and Phthalocyanines, 4,.742, 2000
  • Makbule KOÇAK, Ali CIHAN, Ali İ.OKUR, Ahmet GÜL, Özer BEKAROĞLU Novel Crown Ether Substituted Phthalocyanines Dyes and Pigments, 45, 9, (2000)
  • Makbule KOÇAK Copper(II) and Palladium complexes of N,N’–bis(2–hydroxyethyl) stilbenediamine Transition Metal Chemistry, 25, 231, (2000)

Takip Edin