Mehmet Erginer

Eğitim

Y. Lisans
İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (1986)
Lisans
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü (1983)

Çalışma Konuları

Nükleer Fisyon, Kütle Dispersiyonu, Yük Dispersiyonu