Murat Gülçür

Eğitim

Y. Lisans
İTÜ - Fen Bilimleri Ens. Kimya 2006
Lisans
İTÜ - Fen Ed. Fak. Kimya 2003

Çalışma Konuları

PheDOT, EDOT, Tiyofenler, İletken Polimer, OLED (Organic Light Emiting Diodes)

Ödül ve Görevler

  • Misafir Araştırmacı, University of Durham, Department of Chemistry, Durham, England (Prof. Martin R. Bryce\'ın Davetlisi Olarak)2005, 2006