Nejla Çini

Eğitim

Doktora
Joint PhD, Istanbul Technical University - Université de Strasbourg (2010)
Y. Lisans
Istanbul Technical University (2003)
Lisans
Marmara University (1999) (Mezuniyet Derecesi: Bölüm Üçüncüsü)

Çalışma Konuları

Polielektrolitler, bulk çözeltide ve ara yüzeyde polielektrolit kompleksler, Tabaka Tabaka (Layer by Layer, LBL) biriktirme tekniği ve yüzey kaplama, Polielektrolit çoklu katmanlar (PEM) ve PEM filmler, Kolloit tanecikler, Nanoyüzeyler, nanotanecikler ve nanomalzemelerin kimyasal ve fiziksel karakterizasyonu, Kemometrik Analiz (Deneysel Dizayn (DOE), Çok Değişkenli (Multivariate) Kemometrik Analizler: Faktör Analizi (FA), Ana Komponent Analizi (Principle Component Analysis, PCA), Kümeleme Analizi (Cluster Analysis, CA))

Ödül ve Görevler

  • TÜBİTAK-TEYDEB proje önerisi değerlendirmesinde hakemlik görevi
  • TÜBİTAK tarafından basılan, ULAKBIM TR Dizinde dizinlenen, uluslararası bilimsel dergide (Turkish Journal of Agriculture and Forestry) hakemlik görevi
  • Uluslararası Elsevier, Springer ve Wiley bilimsel dergilerinde hakemlik görevi (Journal of Applied Polymer Science, Journal of Solution Chemistry, Thin Solid Films)
  • Uluslararası dergide yayın kurulu üyeliği : Nanoscience and Nanoengineering, Horizon Reseach Publishing Corporation, USA (2013 - ...)
  • Fransız Devleti Ortak Doktora Bursu (Bourse du Gouvernement Francais, BGF) (2007-2010)
  • Strasbourg Üniversitesi, Ortak Doktora, Yolluk Bursu (Aide à la mobilité internationale) (2008)
  • İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Temsilciliği (2003/2004 Güz-Bahar)
  • TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi (M.A.M), Gıda Bilimleri Teknoloji Araştırma Enstitüsü; Staj (1999, 3 ay)

Yayınlar

Polyphosphates as inorganic polyelectrolytes interacting with oppositely charged ions, polymers and deposited on surfaces: fundamentals and applications

N. Cini, V. Ball

Advances in Colloid and Interface Science 2014 ; 209 : 84-97
Slow complexation dynamics between linear short polyphosphates and polyallylamines: analogies with layer-by-layer deposits

Nejla Cini, Tulay Tulun, Christian Blanck, Valérie Toniazzo, David Ruch, Gero Decher, Vincent Ball

Physical Chemistry Chemical Physics 2012 ; 14 (9) : 3048-3056
Step-by-Step Assembly of Self-Patterning Polyelectrolyte Films Violating (Almost) All Rules of Layer-by-Layer Deposition

Nejla Cini, Tulay Tulun, Gero Decher, Vincent Ball

Journal of the American Chemical Society 2010 ; 132 (24) : 8264-8265

Takip Edin