Olcay Anaç

Eğitim

Profesör
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Böl.(1993)
Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Böl.(1987)
Y. Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Böl.(1984)
Doktora
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Böl.(1980)
Y. Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1975)
Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi,Kimya Fak.(1973)

Çalışma Konuları

Organik Kimyada Özgün Mekanizmalar, Sentezler: İlaç sentezine yönelik çalışmalar(Anti kanserojenler, tüberkülöz ilaçları..), Karben reaksiyonları ile ilgili mekanistik çalışmalar,Türkiye ye özgü bitkilerin analizleri,tekstil boyarmaddeleri sentez ve analizleri, NMR ve Mass yorumları

Ödül ve Görevler

  • Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı 1990
  • Fakülte Kurulu Üyeliği
  • Kimya Bölümü Eğitim Komisyonu Üyeliği

Yayınlar

  • Anac, O., Sezer, Ö., Candan, Ö., Güngor, F.Ş., Cansever, M. Ş., \"Carbonyl Ylide Reactions of α-Benzylidene-β-Dicarbonyl Compounds: Competitive Formation of Dihydrofurans and Dihydrobenzoxepines\", Tetrahedron Lett., 2008, 48, 1062-1065.
  • England, D. B., Eagan, J. M., Merey, G., Anac, O., Padwa, A., \"The Rhodium(II) Carbenoid Cyclization–Cycloaddition Cascade of α-Diazo Dihydroindolinones for the Synthesis of Novel Azapolycyclic Ring Systems\", Tetrahedron, 2008, 64, 988-1001.
  • Anaç, O., Güngör, F. Ş., Sezer, Ö., \"Observations on the Copper(II) Catalyzed Reactions of Enaminones and Dimethyl Diazomalonate\", Tetrahedron Lett., 2007, 48, 4883-4886.
  • Yurtsever, M., Celik, M. A., Tüzün, N. Ş., Güngör, F. Ş., Sezer, Ö., Anaç, O., \"Metal-Catalyzed Cyclization Reactions of Carbonyl Ylides: Synthesis and DFT Study of Mechanisms\", Organometallics, 2007, 26, 2978-2985.
  • O. Anaç, F.Ş. Güngör, G. Merey, Synthesis of Highly Functionalized γ-Lactones via 1,5-Electrocyclic Ring Closure, Helvetica Chimica Acta, 2006, 89, 1231-1240.

Takip Edin