Özer Bekaroğlu

Çalışma Konuları

Yeni tip phthalocyaninlerin (Suprasüpermoleküller) in sentezi. Yapılarının mümkün olan spektroskopik metodlarla aydınlatılması. Bunların iletkenlik, elektrokimyasal, (Elektrokromik effekt) kimyasal sensör ve varsa diğer özelliklerinin incelenmesi.

Ödül ve Görevler

  • TÜBiTAK Bilim Ödülü (2000)

Yayınlar

  • Abdurrahman, S., Altındal, A., Özkaya, A. R., Bulut, M., Bekaroğlu, Ö. (2004) Synthesis, characterization, and electrical, and electrochemical properties of sandwich diluthetium tetraphptalocyanine. Chem.Commun., 2096.
  • Abdurrahman, S., Özkaya, A. R., Bulut, M., Bekaroğlu, Ö., (2004) Synthesis, characterization, and electrochemical and electrochromic properties of sandwich dıluthetium tetraphptalocyanine. Dalton Trans., 4022.
  • Ozan, N., Bekaroğlu, Ö., (2003) Synthesis and characterization of a triazine containing three phthalocyanines. Polyhedron, 22, 819.
  • Ceyhan, T., Bekaroğlu, Ö., (2002) The synthesis of new phthalocyanine substituted with 12- membered diazadioxa macrocycles. Monalshefte für Chemie, 133, 71.
  • Ağırtaş, M. S., Bekaroğlu, Ö., (2001) Synthesis and characterization of new metal-free and metal phthalocyanines with peripheral N-2-2-(Cyanoethyl)-aminoethylsulfanyl substituents. J.porphyrins and Phthalocyanines, 5, 717.