Özgül Sağlam

Eğitim

Y. Doçent
2004 (İ.T.Ü Fen-Ed. Fak)
Doktora
2001 (İ.T.Ü Fen-Ed. Fak)
Y. Lisans
1995 (İ.T.Ü Fen-Ed. Fak)
Lisans
1989 (İ.Ü Mühendislik Fak. Kimya Mühendisliği Bölümü)

Çalışma Konuları

Porfirazinler, Makrosiklik Bileşikler, Atomik Absorpsiyon, Özel Sektör: İplik Boyama (pamuk)

Ödül ve Görevler

  • ABET: Doç.Dr.Mine Yurtsever’in yönetiminde 2003-bahar, 2003-güz, 2004 bahar.
  • ABET, Kimya Bölümü Sorumlusu: Yard.Doç.Dr.Ayşe Özdemir (2004güzden beri) ile beraber Yard.Doç.Dr.Özgül Sağlam (2005-aralık ayından itibaren halen devam etmektedir)
  • İ.T.Ü Kimya Bölümü Tanıtım Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Özgül Sağlam (2005 bahar ve yaz – 2006 bahar ve yaz)

Yayınlar

  • Ünel KÖKLÜ, Süleyman AKMAN, Özgül GÖÇER and Güleren DÖNER; “Separation and preconcentration of cobalt and nickel with 3-(trimethoxysily)-1-propanethiol loaded on silica gel”, Analytical Letters, 28(2), 357-368 (1995).
  • Özgül SAĞLAM, Ahmet GÜL; “Porphyrazines with appending eight crown ethers”, Polyhedron, 20, 269-275 (2001)
  • Özgül GÖÇER SAĞLAM, Ünel KÖKLÜ; “Atomic absorption spectrometric determination of cobalt and nickel after preconcentration by the applicatıon of chelate adsorption on amino-modifıed silica-gel”, Journal of Trace and Microprobe Techniques, Volume 21, No 2, 249-257 ( 2003)
  • Atıf KOCA, Özgül GÖÇER SAĞLAM, Ahmet GÜL; “Electrochemical investigation on porphyrazines with peripheral crown-ether groups”, Monatshefte für Chemie, 134, 11-21 (2003)