Rabia Zeynep Kobak

Eğitim

Doktora
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimyagerlik Prg.
Y. Lisans
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimyagerlik Prg.
Lisans
İTÜ Kİmya Bölümü

Çalışma Konuları

PORFİRAZİN VE AZA FTALOSİYANİN