Samet Yuvayapan

Çalışma Konuları

Floresans karakterli boyaların sentezi ve karakterizasyonu. Biyo-aktif materyaller için sensör sentezi ve karakterizasyonu.

Takip Edin