Samet Yuvayapan

Çalışma Konuları

Floresans karakterli boyaların sentezi ve karakterizasyonu. Biyo-aktif materyaller için sensör sentezi ve karakterizasyonu.

Yayınlar

A thermoresponsive supramolecular polymer gel from a heteroditopic calix[4]pyrrole

Sana Amharar, Samet Yuvayapan, Abdullah Aydogan

Chemical Communications 2018 ; 54 (7) : 829-832
Calix[4]pyrrole-decorated carbon nanotubes on paper for sensing acetone vapor

Elif Baysak, Samet Yuvayapan, Abdullah Aydogan, Gurkan Hizal

Sensors and Actuators B: Chemical 2017 ; 258 : 484-491

Takip Edin