Sami Şahin (Vefat)

Eğitim

Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmü
Y. Doçent
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmü
Doktora
İTÜ Kimya Fakültesi
Y. Lisans
İTÜ Kimya Fakültesi-Kimya Mühendisliği
Lisans
İTÜ Kimya Fakültesi-Kimya Mühendisliği

Çalışma Konuları

Anorganik Kimya, Anorganik Sınai Kimya, Kimya Mühendisliği, Hidrometalurji, Su Teknolojisi, Çevre Mühendisliği

Ödül ve Görevler

 • Başbakanlık Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bursu
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Etibank Genel Müdürlüğü Bursu
 • Vehbi Koç Vakfı Bursu
 • Türkpetrol Vakfı Bursu
 • I.A.E.S.T.E Bursu
 • Türk Eğitim Vakfı Bursu
 • İTÜ Rektörlüğü Bilirkişi Üyesi
 • The Member of NewYork Academy of Sciences
 • TÜBİTAK Başkanlığı Bilimsel Yayın Ödülü
 • İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Yayın Ödülü
 • American Chemical Society
 • International Water Quality
 • Seperation Science and Technology
 • Water Research and Journal of Chemical Society of Pakistan için Uluslararası Bilimsel Hakemlik

Yayınlar

 • Sami Şahin, Mat. Model for Adsorption of Boric Acid on a Boron Specific Ion Exchanger, Bulletin of Chemical Society of Japan (1996)
 • Sami Şahin, Mat. Model of Boron Adsorption by Ion Exchange, ACH-Models in Chemistry,(1996)
 • Sami Şahin, Correlation Between Silicon Dioxide and Aluminum Oxide Contents of Bauxide Samples, Hydrometallurgy (1997)
 • Sami Şahin, A Mat. Model for Explantion of Ion Exchange of the Boric Acid Adsorption, Journal of Chemical Society of Pakistan(1998)
 • Sami Şahin, Correlation Between Sodium and Aluminum Oxide Contents of Vanadium Mud Samples, Scandinavian Journal of Metallurgy(1999)