Sesil Uzaşçı

Eğitim

Y. Lisans
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisans
İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Çalışma Konuları

Kapiler Elektroforez, Aljinat ile Kromat Adsorpsiyonu