ORGANİK KİMYA LAB.

KIM 231L - Organik Kimya Lab. I
 1. Kristallendirme, Erime Noktası, Süblimasyon
 2. Damıtma I
 3. Damıtma II
 4. Ekstraksiyon
 5. Kromatografi
 6. Cannizaro Reaksiyonu
 7. 1-Bromo Bütan Sentezi
 8. Benzil Fenil Eter Sentezi
 9. Polimerleşme (Polistiren sentezi) ve Benzoik asit sentezi
 10. Benzhidrol Sentezi
KIM 232L - Organik Kimya Lab. II
 1. Etil asetat sentezi
 2. Claisen kondenzasyonu
 3. Heterosiklik bileşik sentezi
 4. Aldol kondenzasyonu + indirgeme tepkimesi
 5. Asetalleşme
 6. Oksiran sentezi
 7. Fenolün nitrolanması
 8. Friedel-Crafts tepkimesi
 9. Boyarmadde sentezi + aspirin sentezi
 10. Diels-Alder tepkimesi
KIM 104L - Organik Kimya Lab.
 1. Crystallization, Melting Point, Sublimation
 2. Distillation I
 3. Distillation II
 4. Extraction I
 5. Extraction II
 6. Chromatography
 7. Cannizaro Reaction
 8. Aldol Condensation (Dibenzalacetone synthesis)
 9. Polymerization (Polystyrene synthesis)
 10. Esterification (Ethylacetate synthesis)